Podpora a ochrana tela

Citamíny - podpora a ochrana tela, zlepšenie zdravia a zvýšenie aktivity pre nadchádzajúce roky

Prevencia (prophylaktikos, greck. – bezpečnosť) súbor opatrení, ktorých cieľom je zabrániť javu alebo rizikových faktorov. Prevencia je najdôležitejšou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti. Aplikácia citamínov preventívne pomáha udržiavať a podporovať zdravie, predchádzať rozvoju ochorenia a dosiahnutie aktívnej dlhovekosti.

Prevencia pre rôzne oblasti použitia